MarketHazır.com Eticaret Sistemleri Bayilik Sistemi | eticaret paketleri, eticaret sitesi, eticaret sitesi kurmak, e-ticaret sistemi, izmir eticaret, b2b, b2c izmir, entegre, entegrasyon, netsis entegrasyon, akınsofta entgrasyon,tahsilat sistemi, akınsofta uyumlu b2b sistemi, entegre, netsis bursa b2b, ticari program, entegre, entegre b2b, entegrekobi, idea soft uyumlu , kobi , e-ticaret Sistemi , izmir, b2b sistem,ucuz eticaret, kolay , netsis uyumlu, nebim, winner, logo uyulu, go, go plus, tiger, mikro, Kurumsal Satış, Saha Satış ve Takip Çözümü micro uyumlu, akinsoft uyumlu , akınsofta uyumlu

Kobikolay Bulut B2b Sistemi

Kullanımı ve yönetimi kolay, Sanal Pos,tüm ödeme sistemleri ile entegre, gelişmiş yönetim sistemi, sürekli geliştirilen, güvenli ve hızlı altyapı, arama motoru dostu, Netsis, Mikro, Nebim, V3, Winer, Logo, Tiger, Tiger Plus , GO, GO plus ve Akınsoft muhasebe yazılımları ile entegre çalışan sistemimiz sizin için hazır.

B2b Nedir?

B2B (Business to business) firmadan firmaya yapılan e-ticaret modelidir. Üreticiler, toptancılar, ara toptancılar ve bayilerin; sipariş , ödeme ve diğer bilgi taransferlerini sağlayan web tabanlı (Cloud / Bulut ) bir yazılımdır.

B2B e-ticaret modelinde alıcı firmalar ve satıcı firmalar aynı web sitesinde buluşurlar. B2B platfromları satmak istenilen ürün ve hizmetlerin online olarak sergilendiği, anlatıldığı e-ticaret portallarıdır. Bu platformlarda fiyat sunma, teklif alma ve verme gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Yine aynı şekilde alıcı firmalar da satıcı firmaların fiyat ve tekliflerini değerlendirme olanağı bulurlar.

Sistem; Firma ve bayileri arasındaki ticari ilişkiyi yönetmek üzere kurgulanmış olup, temelde bir muhasebe programının size sunduklarının yanısıra yetersiz kaldığı noktalarda çözüm üretmek için geliştirilmiştir.
Sistem müşteri bilgi paylaşımını ve hizmetini güçlendirmek, yeni ürün ve hizmetlerin pazara hızla sunmak, iyi servis, hızlı alış ve satış işlemleri, düşük işletim maliyeti ve düşük stok maliyeti sağlamaktadır. Özel sunucundan web tabanlı olarak çalışır. Bayi herhangi bir browser ile e-mail adresi vaya kullanıcı adı ile şifresini yazarak girip siparişini verip ödemesini yapabilir. Verilen sipariş anında muhasebe programına sipariş modülüne aktarılır ve faturalandırılır. Sonrasında malının teslim sürecini sistemden takip edebilir. Yönetilebilir özellikleri sayesinde esnek ve gruplanabilir iskonto sistemi, bayi ve fiyat gruplaması, özelleştirilebilir ve bayi gruplarıyla ilişkilendirilebilen ödeme mudülü sayesinde firma ile bayilerinin arasındaki tüm kordinasyonu sağlar ve kayıt altına alır.

KobiKolay B2B

1. KULLANICI :

Yetkileri ayarlanabilen esnek bir kullanıcı modülüdür. Sınırsız sayıda kullanıcı grubu oluşturulup yetkiler ayarlanabilir. Ticari programdan entegrasyon aracılığyla gelen cariler, ticari programdaki belirlenen grup bilgisiyle sisteme çekilip o gruba dahil edilir ve o grubun yetkilerini, fiyat listesini, iskontolarını, kampanyalarını vb gibi özellikleri alır. Yöneticiler, satışçılar, müşteriler, firmalar, çeşitli yetkilerde personeller gibi kullancı tipleri mevcuttur. Kullancı sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Kullanıcıların son giriş tatihleri, yaptıkları hareketler, ip adresleri, tüm sipariş ve ödemeleri kayıt edilir.

2. FiRMA – CARİ:

Firma modülü ticari programdan çekilen carilerin bilgileri, yetkileri ve gruplarından oluşur. Bir firmaya bağlı birden fazla cari olabilir. Bu bir firmanın hem döviz hem de TL carisi olabilir. Bir firma kendi carileri ve kullanıcılarıyla ilişkilidir. Bu firmanın fiyat listesi grubu, iskonto planı, kampanya ilişkisi, ödeme tipleri ilişkisi, depo ve stok görüp görmeme gibi yetkileri mevcuttur. Bir firmanın kullanıcısına ödeme tiplerinden kredi kartıyla ödeme yetkisi verip, vadeli satışı kapatabilir veya kredi kartıyla sadece 3D ödeme yapabilir gibi çok detaylı bir yetkilendirme işlemi yapabilmeye olanak sağlar.

3. SİPARİŞ – SEPET:

Bayi veya müşteri temsilcileri tarafından siparişler oluşturulmaktadır. Önce sepet oluşturulur. Bayi bağlı olduğu grubun fiyat, iskonto değerleri ile sepetini oluşturur. Yetki verilen bayi grupları stoklarıda görebilir. Sepetini oluşturduktan sonra siparişe dönüştürebilir veya kayıt edip sonra devam edebilir. Sipariş sırasında yetki verilmiş ödeme tiplerinden birini kullanarak siparişini gönderir. Sistem yöneticisi tarafından siperiş kontrol edilip onaylanır. Eğer sipariş kontrolü ayarı yapılmamışsa, bayinin veya satış personelinin verdiği sipariş ticari programın sipariş kartına entegrasyonla gönderilir. Yönetici tarafından siparişleri listelinir iptal edilip veya düzenlenebilir. Sipariş durumlarının değişmesi e-mail olarak kullanıcıya otomatik bildirilir.

4. E-MAĞAZA :

Sisteme kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıldıktan sonra, siteme giren kullancının bağlı olduğu firma grubuna verilen yetkiler, fiyatlar, iskontolar ve kampanyaları görüp kullanabilir. Ürün listeleme şeklini kendisi değiştirebilir. Kategorilendirilmiş ürünleri isterse hızlı aramadan bulabilir. Sepet oluşturup ödeme yapabilir. E-mağazada ürünler, stoklar, ürünler arası uyumluluk ilişkileri, fiyatlar, kampanyalar, marka, model ve vb bilgiler mevcuttur. İskontolar ve kampanyalar ticari programdanda çekilebilir veya sistem üzerinden de oluşturulabilir.

5. STOK :

Stoklar tamamen ticari programdaki stok kartından çekilmektedir. Stoklar çekilirken stoklarla ilgili birimler, fiyatlar, stok isimleri ve açıklamaları gibi bilgilerde çekilmektedir. Stoğun birimi, min sipariş adedi, paket bilgisi, ürün resmi gibi bilgiler de çekilmektedir. Ürün resimleri Stok isimleriyle aynı isimde olması gerekmektedir. Sistem ftp protokolü ile stok resimlerinide çekip, gerekli boyutlandırmaları yaparak güncelllemektedir. Stok adetleri çok sık aralıklarla güncellenmektedir. Stoklarla ilgili diğer bilgiler farklı zaman birimlerinde güncellenebilir. Bu ayarlar entegrasyon modülünden yönetici tarafından ayarlanmaktadır.

6. DEPO :

Birden fazla depo olduğunda stok sayıları ayrı ayrı gösterilmektedir. Sipariş sırasında depo seçilebilir. Aynı ürüne iki ayrı depodan siparişe olanak sağlar ve sipariş aktarılırken iki ayrı faturaya bölünmektedir.

7. KATEGORİ - MARKA:

Ürün kategorileri ve markaları ticari programdan stok kartından çekilir. Kullanılan ticari programın stok kartında tanımlanan ürün grupları ve markalardaki bir değişiklik sisteme entegrasyondaki ayarlanmış zaman aralığında yansır.

8. FİYAT :

Ticari programda müşteri gruplarıyla ilişkilendirilmiş fiyat listeleri sisteme çekilir. Bir sistemde tanımlı bir cari bağlı olduğu müşteri grubunun fiyat listesini görür ve o fiyat üzerinden sipariş verip ödeme yapar. Bir bayinin bayi grubu değiştirildiğinde fiyat listeside değişmiş olur.

9. İSKONTO :

Tanımlı fiyat listesi üzerinden bayi gurubu iskontosu, ödeme tipi iskontosu, ve şartlı iskonto tipleri mevcuttur. İskontolar ticari programdanda tanımlanabilir. Ödeme tipi iskontosu ve şartlı iskonto hem bayi grubuna hemde cariye özel tanımlanabilir.

10. KAMPANYA :

Bayi gurubuna veya bayiye özel koşullu veya koşulsuz kampanyalar tanımlamak mümkündür. Bayi grubu veya cariye özel kampanya tanımlanabilir. Kampanya süresi ve koşullarda adet veya toplam fiyat üzerinden sınırlanabilir...

11. ÖDEME :

Kredi kartıyla, havale – eft, çek ve cariden ödeme gibi türlerde bayi grubuna veya bayiye göre yetkilendirilmeli esnek ödeme modülüdür. Bir ödeme türü bayi grubuna veya cariye özel yapılabilir. Ödeme türüne göre iskontalarda tanımlanabilir.

12. İÇERİK YÖNETİMİ :

Sistemdeki başlıkları, menüleri, menü linklerini, menü konumlarını ve bannerları yöneten modüldür. Bu modül sayesin yönetici tüm sistemi kendi terimleriye revize edebilir ve içerikleri güncelleyebilir.

13. İLETİŞİM – E-MAİL :

Sistemde duyuru modülü sayesinde sistem yöneticisi yeni ürünü, kampanyayı ve duyurmak istediği herşeyi anında yayınlayabilir. Email bildirimleri yönetici tarafında düzenlebilir yapıdadır. Sipariş bildirimi, ödeme bildirimi, iletişim formu, bayilik başvurusu, sipariş tamamlandı bildirisi, sipariş için ödeme yapıldı, ortak ödeme tamamlandı bildirimleri e-mail sisteminde mevcuttur.

14. TAKİP :

Bayilerin sisteme girişleri, verdikleri siparişler, oluşturdukları sepetler ve yaptıkları ödemeleri sistemden takip edilebilir. Her bayi yine kendisine ait cari, sipariş ve ödeme hareketlerini takip edebilir.

15. Muhasebe Entegrasyonu:

Sistem Netsis, Logo, Micro, Akınsoft ve Nebim Winner ticari programlarıyla entegre çalışmaktadır. Direk Sql servere bağlanarak verileri çekip ve yine sistemde oluşturulmuş sipariş ve ödeme bilgilerini ticari programa yazar. Genel Olarak Stoklar, Cariler, stok birimleri, fiyat listeleri, cari grupları, ürün grupları, para birimleri, döviz bilgisi, markalar, ürünler, stok değerleri, cari hareketleri gibi ihtiyaç olan veriler çekilmektedir. Her bir verinin çekilmesi ayrı zaman aralıklarında olabilir ve bu zaman aralıklarını yönetici değiştirebilir. Örnek olarak stok değerleri 10 dakikada bir çekilirken fiyat listeleri 30 dakikada bir çekilebilir.

16. XML - WEB Servisler :

Sistem iki yönlü xml desteklemektedir, dışarıya xml vermek ve dışarıdan xml almak. Alt bayilere veya e-ticaret sitelerini bayinin ve müşterinin kendi alış fiyatlarından ürünlerin tüm özellikleri ve resimlerini xml data dosyası olarak vermektedir. Bayinin ip numarası ve kullanıcı adı ve şifresi üzerinde belirli zaman aralıklarında dosyayı oluşturmaktadır.

17. Esnek Yapılandırma :

Sistemde ayar gerektiren ve zaman zaman değişiklik ihtiyacı duyulan özeliklerin ayarları ve bunların değerlerini içeren modüldür. Örnek olarak stokları göster veya gösterme gibi. Mail ayarları, sipariş ayarları, stok fazlası satış, site başlık ve alt yazı ayarları, formların mail ayarları, depo ayarları gibi bir çok özellik ayarlanabilir.