MarketHazır.com Eticaret Sistemleri Satış Sözleşmesi | eticaret paketleri, eticaret sitesi, eticaret sitesi kurmak, e-ticaret sistemi, izmir eticaret, b2b, b2c izmir, entegre, entegrasyon, netsis entegrasyon, akınsofta entgrasyon,tahsilat sistemi, akınsofta uyumlu b2b sistemi, entegre, netsis bursa b2b, ticari program, entegre, entegre b2b, entegrekobi, idea soft uyumlu , kobi , e-ticaret Sistemi , izmir, b2b sistem,ucuz eticaret, kolay , netsis uyumlu, nebim, winner, logo uyulu, go, go plus, tiger, mikro, Kurumsal Satış, Saha Satış ve Takip Çözümü micro uyumlu, akinsoft uyumlu , akınsofta uyumlu

MarketHazır B2C Sistemi

Kullanımı ve yönetimi kolay, Sanal Pos,tüm ödeme sistemleri ile entegre, gelişmiş yönetim sistemi, sürekli geliştirilen, güvenli ve hızlı altyapı, arama motoru dostu, Netsis, Mikro, Nebim, V3, Winer, Logo, Tiger, Tiger Plus , GO, GO plus ve Akınsoft muhasebe yazılımları ile entegre çalışan sistemimiz sizin için hazır.

Markethazır Satış Sözleşmesi

1. Taraflar:
Bu sözleşme Bayi Otomasyon Sisteminin niteliklerini açıklamakta ve KobiKolay - Emrah Ülker (İş bu sözleşmede MARKETHAZIR olarak anılacaktır) Adres : Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. No:1 Daire 1901 Bayraklı İzmir Karşıyaka vergi dairesi 50530454736 ile Bayi Otomasyon Sistemi yazılım paketini kullanan kişi/kurum (bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) Adres: ............................................................................................. vergi dairesi ....................... arasındaki görev, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri belirlemektedir.

2. Sözleşmenin Konusu
Bu sözleşme internet ortamında çalışan Bayi otomasyon Sistemi MARKETHAZIR ile ilgili hizmet, içerik ve kullanım koşulları, kurulum, eğitim ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak çalışmaların bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder. Sözleşmenin başlangıç tarihi MÜŞTERİ ‘nin sözleşmeyi imzaladığı tarihtir.

3.Hizmet Tanımı
MARKETHAZIR bayi otomasyon sistemlerini kapsamaktadır. MARKETHAZIR web sunucuda 50 GB, veritabanı sunucuda 10 GB MYSQL alan, 100 adet eposta adresi (spam, kendi portföyü dışında toplu mail vb. amaçlı kullanılamaz), aylık sınırsız trafik kapasitesi ve 256 bit Rapid SSL tahsis edilmektedir. Bu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ ‘nin yaşayacağı teknik problemlerle ilgili telefon/mail ve uzak masaüstü desteği alma hakkı bulunmaktadır . MARKETHAZIR Bayi otomasyon sisteminin fiyatı, yıllık ödemesi ve ek hizmetler aşağıdaki gibidir. MARKETHAZIR sistemi yukarıda listelenen tüm işlevleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren -1(Bir)- yıllığına MÜŞTERİ ‘nin kullanımına sunulmaktadır. MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca belirlenen web adresinde sistemi internet üzerinden müşterilerine sunabilir ve sitede içerik ve görsel yönetim yapabilir. MÜŞTERİ sisteme devam etmek istemez ise bu sözleşmede belirlenen kurallar çerçevesinde hizmeti almak istemediğini bildirir, hizmet sözleşmeye uygun olarak sonlandırılır ve veri tabanında MÜŞTERİYE ait tüm bilgilerin kopyası MÜŞTERİYE teslim edilerek sistemden silinir. Arıza durumunda sistem maksimum 24 saat içerisinde çalışır duruma getirilir. MARKETHAZIR 'in müdahelesi ve kontrol dışı sebeplerden dolayı bu sürenin uzaması durumunda MARKETHAZIR sorumlu değildir. Örnek olarak herhangi bir nedenden dolayı sistemin ip numarasının değişmesi durumunda bankaların sanal pos için tanımlı ip noyu değiştirme süresi MARKETHAZIR 'in müdahale yetkisi dışındadır.

4. Alınan Hizmetler ve Fiyatlar
MARKETHAZIR 3.2 PRO (Kurulum Fiyatına Dahil) , Muhasebe Programı Entegrasyonu (opsiyonel) , Özel Tasarım (Ek Ücret Karşılığı opsiyonel), XML Entegrasyon (Ek Ücret Karşılığı opsiyonel), Tedarikçi Entegrasyonu (Ek Ücret Karşılığı opsiyonel), Eğitim ve Teknik Destek (Kurulum Fiyatına Dahil)

5.Destek, Yedekleme ve Ek Hizmetler
MARKETHAZIR sistemi MÜŞTERİ'ye sağlanan paketi ve sistemi doğru kullanabilmesi için teknik destek ve eğitim vermekle hükümlüdür. Eğitim zamanlaması ve süresi MÜŞTERİ ile yapılacaktır. MARKETHAZIR, MÜŞTERİ'nin personel değişmesi durumun da yeni bir eğitim planlaması yapmakla yükümlüdür. Sunucuda anlık yedekleme (RAID), Günlük yedekleme ve haftalık yedekleme olarak 3 ayrı yedekleme yapısı mevcuttur. Müşterinin işini kolaylaştıracak ayrı bir modül kapsamına girmeyecek değişiklikleri müşteri talep ettiğinde ücretsiz yapacaktır. Ayrı bir modül kapsamına girecek bir istek gelirse ve bu istek MARKETHAZIR tarafından değerlendirilip mantıklı bulunduğu zaman fiyatlandırılarak teklif verilecektir.

6.Gizlilik
MARKETHAZIR, MÜŞTERİ ‘ye bu sözleşme kapsamında sağladığı hizmetlerden dolayı MÜŞTERİ ‘nin, ortaklarının veya çalışanlarının tüm özel ve gizli bilgilerinin ve MÜŞTERİ ‘ye ait olan tüm diğer veri ve içeriklerin güvenliğini taahhüt eder. MARKETHAZIR özel ve gizli bilgilerin MÜŞTERİ ‘nin ve MARKETHAZIR' in ilgili personellerinin haricinde ilgisiz kişilerce görülmemesinden, kopyalanmamasından ve ilgisiz kişilerle paylaşılmamasından sorumludur. MARKETHAZIR hem teknik olarak hem de idari olarak özel ve gizli bilgilerin güvenliğini garanti etmektedir. Taraflar kendilerine diğer taraftan yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edeceklerdir. Bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan, yürürlükteki mevzuat gereği veya herhangi bir savcılık ve mahkeme kararıyla açıklanması istenecek olan bilgiler bu kapsama girmez. Gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler. MARKETHAZIR MÜŞTERİ ‘nin önceden iznini alarak kendi müşterisi olduğunu açıklamaya yetkisi bulunmaktadır.

7.Sözleşmenin Feshi
Taraflardan herhangi biri sözleşme süresinin bitimine (30) gün kala karşı tarafa yazılı olarak bildirim yaparak süre bitiminde hizmetin sonlandırılmasını isteyebilir. Yazılı bildirim bilgi@projeisleri.com eposta hesabına eposta ile veya 0850 885 01 16 numaralı faksına faks ile veya şirket adreslerine mektupla yapılabilir. (30) gün süre kalana kadar taraflardan herhangi birinin yazılı bildirimi olmadığı sürece sözleşme ve hizmetler otomatik olarak -1(Bir)- yıl uzar.

8.Genel Yükümlülükler
MÜŞTERİ, MARKETHAZIR E-ticaret sistemi hizmetini ve web sunumunu T.C. Hukuk ve Anayasası çerçevesinde kullanacak ve yayını özel izne tabi yazılı ve görsel materyal bulundurmayacağını kabul eder. MARKETHAZIR, MÜŞTERİ'nin servislerini kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta ile alınan veya gönderilen bilgi , resim, yazı vs.den doğan veya doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacak, sorumluluk MÜŞTERİ' ye ait olacaktır. MARKETHAZIR , MÜŞTERİ'nin satışını yaptığı ürünler ve ürünleri garantisi vs niteliklerinden sorumlu değildir, sadece yazılım kullanma hizmeti verir. MARKETHAZIR sistemin sürekliliği ve doğacak olan teknik sorunları 4 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. MARKETHAZIR'ın kontrolü dışı oluşabilecek sebeplerden MARKETHAZIR'ın sunucuları ve sunucuların hattı dışında oluşacak telekom şirketi kesintilerinden sorumlu tutulamaz. MÜŞTERİ aldığı MARKETHAZIR paket yazılımını ve bunun sunum hizmetini MARKETHAZIR ile birlikte 1 yıllık sunum hizmetini de ilk bir yıl içinde ücretsiz almış sayılır ve bu sunum hizmetini başka bir servis sağlayıcıya taşıyamaz. MARKETHAZIR hizmet alıcının (MÜŞTERİ) bankalarla olan sanal pos hizmeti ve kendi satış yaptığı müşterileriyle oluşabilecek teknik problemleri gidermekle yükümlüdür fakat oluşabilecek ticari problemlerden sorumlu değildir . Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı meydana gelebilecek değişiklik ve düzenlemelerden MARKETHAZIR sorumlu olmayacaktır. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, MARKETHAZIR‘dan bu sözleşme tahtında aldığı hizmetleri, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun MARKETHAZIR‘in önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara devredemez, kiralayamaz veya kullandıramaz.